Over ons

Wij zijn Bram en Anouk Sprey. Wij wonen met ons gezin in de dienstwoning op het erf van Hoeve Sprey. Vanuit ons hart en ervaring in de zorg hebben wij in 2021 onze droom kunnen verwezenlijken. Wij hebben dit opgezet om mensen met een verstandelijke beperking een fijn thuis te bieden. Hier, op Landgoed De Wientjesvoort, komt voor ons alles samen: rust, ruimte en familie. Wij genieten ervan om dat te delen.

Ons doel

Stichting Hoeve Sprey is opgericht in 2020 en heeft een ANBI status. Wij zetten ons dus nagenoeg geheel in voor het algemeen belang. Als stichting kennen wij drie doelstellingen:

01. Chistelijke houding

De stichting stelt zich ten doel het met een christelijke houding doen verlenen van goede en passende zorg, waaronder huisvesting, aan mensen met een (lichte) verstandelijke beperking.

02. Goede zorg

Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De
behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg.

03. Algemeen nut

De stichting is een algemeen nut beogende instelling. Dat belang gaat boven het maken van winst.

Wat nog meer?

De stichting beheert en exploiteert alle zorgactiviteiten maar ook het vastgoed. Samen met de leden van de Raad van Toezicht (Ernst van Drumpt, Jan Willen Lindeman en Joke Wisseborn – Remigius) en de bestuurder, Bram Sprey, dragen zij zorg voor de stichting en haar activiteiten. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen financiële vergoeding voor hun taken. De bestuurder ontvangt een vergoeding conform de CAO Gehandicaptenzorg.

Hier staan we voor

Wij zijn een kleinschalige zorghoeve waar mensen met een verstandelijke beperking kunnen wonen en werken. Wij bieden continue begeleiding en ondersteuning. Dit doen wij op een plek waar liefde centraal staat. Liefde voor onze medemens geënt op onze liefde voor God.

Lees meer over onze missie

Jaar verslagen

Onze stichting blijft in beweging.
Lees ons jaarverslag en ontdek welke stappen de stichting het afgelopen jaar heeft gezet.

Klachten functionaris en Vertrouwenspersoon

Meer over de Klachtenfunctionaris
en Vertrouwenspersoon?

Samenwerking

Wij hebben met diverse partijen een actieve samenwerking zodat er goede zorg kan worden geleverd. Onze partners zijn:

 • Estinea
 • Viavitalis
 • Te Winkel & Te Winkel
 • Puijk Fotografie
 • ’s Heerenloo
 • Notaris Blankestijn
 • Huisartsenpraktijk Albers en Tanis
 • Westerveld en Vossers
 • Hotel-Restaurant Bakker

Daarnaast zijn we erg blij dat vele partijen ons willen ondersteunen, zoals:

 • Pouderoyen en Tonnaer
 • Henri Schutte
 • Friso Woudstra Architecten
 • Jaaltink en Sessink
 • VAC Bouw
 • Simplix
 • Notariskantoor Coops Rouweler